How can we help you?

Site is offline. Click here for more info.

Koje poruke se uzimaju u obzir pri izračunavanju vremena odgovaranja?

Vreme odgovaranja se izračunava samo na osnovu odgovora putem e-poruka na e-poruke. Nisu obuhvaćene poruke koje prodavci primaju putem telefona ili aplikacije WhatsApp.