How can we help you?

Site is offline. Click here for more info.

Kako se izračunava vreme odgovaranja?

Vreme odgovaranja prodavca se računa na osnovu prosečne vrednosti 90% najbržih vremena odgovaranja na poruke koje su primljene 180 dana pre najnovije e-poruke. Na primer, ako je danas 10. avgust, a prodavac je poslednju e-poruku primio 1. avgusta, vreme odgovaranja prodavca se zasniva na porukama koje je primio 180 dana pre 1. avgusta.

Ako je prodavac primio manje od deset e-poruka u tom periodu, vreme odgovaranja se računa na osnovu prosečnog vremena odgovaranja na deset poslednjih primljenih poruka. Ako je prodavac ukupno primio manje od deset e-poruka, vreme odgovaranja se računa na osnovu prosečnog vremena odgovaranja na sve dotadašnje primljene poruke.