How can we help you?

Site is offline. Click here for more info.

Saveti za poverenje i bezbednost

Važno je napomenuti da je veb lokacija samo online usluga koja korisnicima omogućava objavljivanje besplatnih i plaćenih oglasa. Transakcija između prodavca i kupca je potpuno nezavisna od uključivanja Tradusa i Tradus nema ulogu u olakšavanju transakcije u odnosu na bilo koju ponudu objavljenu na veb lokaciji. Tradus jednostavno pruža infrastrukturu koju korisnici kao treća lica koriste za objavljivanje oglasa i ne inicira niti odabira prijemnika informacija koje prenose korisnici koristeći svoju mrežu, niti odabira ili menja informacije sadržane u takvim prenosima. Tradus nije stranka i ne ostvaruje nikakvu dobit od transakcije između reklamnih strana za koje je objavljeno na Tradusu.

Vaša sigurnost nam je isto toliko važna kao i Vama. Zato smo stalno na oprezu zbog lažnih ponuda. Ipak, i dalje je teško otkriti lažne kupovne ili prodajne namere. Zbog toga smo sastavili nekoliko saveta koje bi trebalo da imate na umu prilikom trgovanja na Tradusu:

SAVETI ZA OTKRIVANJE LAŽNIH OGLASA 

- Cene su sumnjivo niske, ispod tržišne cene. Dogovor izgleda previše dobar da bi bio istinit!
- Prodavac vrši pritisak na Vas da platite pre nego što vidite mašinu ili vozilo.
- Prodavac ne dozvoljava da mašinu proverite lično. Dostava mašine je jedina opcija koja se nudi.
- Komunikacija se ne može obaviti telefonom ili lično.
- Prodavac ima samo nekoliko fotografija opreme i „ne želi“ da deli više fotografija.

OPŠTI SAVETI ZA KUPCE

- Pokušajte da proverite mašinu pre nego što nastavite sa prenosom novca.
- Ako prodavac vrši pritisak na vas da platite pre nego što vidite ponudu, bolje odustanite od kupovine.
- Nemojte verovati obećanju o isporuci, bolje je da sami organizujete i koordinišete pošiljku.
- Upoznajte prodavca lično na javnom mestu koje vam je udobno.
- Serijski broj same opreme i na kupoprodajnom ugovoru se mora poklapati.
- Nemojte deliti podatke banke, lične ili službene dokumente sa strancima.

OPŠTI SAVETI ZA PRODAVCE

Ponekad prevaranti pokušavaju da dobiju poverljive informacije Phishing tehnikom putem e-pošte, telefona ili sms-a (među ostalim kanalima).
Tako da mogu poslati lažne poruke u kojima se predstavljaju kao legitimna institucija.

Molimo vas da sledite ove preporuke:
- Trebalo bi da se prijavite na svoj Tradus račun samo na www.tradus.com.
- Nemojte deliti podatke banke, poverljive informacije ili dokumente sa strancima.
- Budite pažljivi sa sms tekstovima kada se kodovi zemlje telefonskog broja i jezika ne podudaraju i kada su URL-ovi uključeni u poruku.
- Ako imate bilo kakvu sumnju u potencijalnu lažnu komunikaciju u ime Tradusa, pošaljite nam e-mail na support@tradus.com.

Ostale stvari na koje prodavci treba da obrate pažnju:
- Budite pažljivi sa nerealnim predlozima koji zvuče previše dobro da bi bili istiniti.
- Potvrdite verodostojnost čekova dobijenih od prodavaca pre nego što nastavite sa daljim radnjama (slanje pošiljke, prebacivanje novca nazad ...).
- Nikada ne prihvatajte dokaz o plaćanju sms-om ili e-poštom - ovo je vrlo verovatno lažno. Obavezno pozovite svoju banku da proverite da li su sredstva odobrena.