How can we help you?

Site is offline. Click here for more info.

Правила садржаја

FOTOGRAFIJE

Fotografije ponude moraju jasno pokazati šta je za prodaju.

Ono što nije dozvoljeno na fotografijama:
1. Samo tekst
2. Okviri u boji

Preporučujemo da među fotografijama ne uvrstite kako biste dobili više pregleda:
1. Stock fotografije
2. Vodene žigove
3. URL-ove ka drugim sajtovima
4. Kontakt detalje

OPIS

Koristite jasne opise za ponude, uključujući tehničke specifikacije i relevantne informacije.

Ono što nije dozvoljeno u opisima:
1. Povezivanje sa drugim veb stranicama
2. Kontakt detalji
3. Marketinške poruke: Reklamiranje usluga ili kompanija umesto stvarnih ponuda.

CENE

Cene moraju biti realne (prema tržišnoj vrednosti)
Oglasi koji uključuju cenu privlače više kupaca.

ZABRANJENI OGLASI

1. Duplikati. Ponude se mogu postaviti samo jednom na Tradusu.
2. Vozila ili mašine koje su već prodate ili rezervisane.
3. Vozila ili mašine za rezervne delove mogu se objaviti samo u kategoriji rezervnih delova.
4. Predmeti koji još nisu na prodaju.