How can we help you?

Site is offline. Click here for more info.

Ako sa rýchlosť odpovedania vypočítava?

Rýchlosť odpovedania je priemerom 90 % najrýchlejších odpovedí na e-maily prijaté v priebehu 180 dní pred doručením najnovšej správy. Vysvetlime si to na príklade: Je 10. augusta, pričom predajca dostal posledný e-mail 1. augusta. Rýchlosť predajcu odpovedať na správy sa vypočíta na základe správ prijatých za 180 dní do 1. augusta.

Ak predajcovi za ten čas prišlo menej ako desať e-mailových správ, rýchlosť odpovedí sa spriemeruje na základe posledných desiatich prijatých správ. Ak predajcovi za celý čas prišlo menej ako desať správ, rýchlosť odpovedí sa spriemeruje na základe všetkých prijatých správ.