How can we help you?

Site is offline. Click here for more info.

Które wiadomości są uwzględniane podczas obliczania czasu udzielenia odpowiedzi?

Czas udzielenia odpowiedzi jest obliczany dla wiadomości e-mail, które są odpowiedzią tylko na wiadomości e-mail. Nie obejmuje to wiadomości, które sprzedawca otrzymał przez telefon lub WhatsApp.