How can we help you?

Site is offline. Click here for more info.

Jak obliczany jest czas udzielenia odpowiedzi?

Czas udzielenia odpowiedzi przez sprzedawcę jest obliczany na podstawie średniego najszybszego czasu udzielenia odpowiedzi na 90% wiadomości e-mail otrzymanych w okresie 180 dni przed ostatnią wiadomością. Oto przykład: jeśli jest 10 sierpnia, a sprzedawca otrzymał ostatnią wiadomość e-mail 1 sierpnia, czas udzielenia odpowiedzi przez sprzedawcę obliczamy na podstawie wiadomości otrzymanych w okresie 180 dni przed 1 sierpnia.

Jeśli sprzedawca otrzymał w tym przedziale czasowym mniej niż dziesięć wiadomości e-mail, czas udzielenia przez niego odpowiedzi obliczamy na podstawie średniej z ostatnich dziesięciu otrzymanych wiadomości. Jeśli sprzedawca otrzymał łącznie mniej niż dziesięć wiadomości e-mail, czas udzielenia przez niego odpowiedzi obliczamy na podstawie średniej dla wszystkich otrzymanych przez niego wiadomości.