How can we help you?

Site is offline. Click here for more info.

Co możesz zrobić jako handlowiec działający na rynku pojazdów i maszyn, aby przyciągnąć klientów proekologicznym podejściem do biznesu?

Otaczające nas, zarówno rozwinięte jak i rozwijające się kraje, zaostrzają przepisy dotyczące standardów ochrony środowiska. Odnosi się to zarówno do szeroko rozumianego przemysłu, jak również do wszelkich typów pojazdów i maszyn. Wzrasta świadomość środowiskowa właścicieli i operatorów pojazdów transportowych i ciężkiego sprzętu budowlanego. Zdają sobie oni sprawę z konieczności spełniania przez sprzęt norm ochrony środowiska, aby uniknąć dodatkowych ciężarów podatkowych.

Kupując przyjazne środowisku maszyny i pojazdy ich właściciele, w niektórych krajach korzystają z preferencji w systemie podatkowym. Jako handlowiec działający na rynku pojazdów i maszyn, dostosowanie się do tych potrzeb, poprzez oferowanie jednostek przyjaznych dla środowiska (silniki wysokoprężne Diesel’a oraz benzynowe silniki o zapłonie iskrowym) wspierasz wysiłki na rzecz ochrony środowiska i przyczyniasz się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Odpowiedzialna środowiskowo postawa biznesu wzmacnia współpracę i wzajemne relacje, pomiędzy klientami oraz sprzedawcami ciężkiego sprzętu.

Jamal Charkieh - Sales Team Manager Dubizzle (Dubai)