How can we help you?

Site is offline. Click here for more info.

Jak zmniejszyć ryzyko, że klienci będą dopytywać o brakujące części po dostawie sprzętu?

Dobrą praktyką jest sporządzenie przez sprzedawcę (przed wysłaniem sprzętu) szczegółowego protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego liczne zdjęcia, jak również wykaz najważniejszych części/stanu materiałów eksploatacyjnych, będących na wyposażeniu maszyny bądź pojazdu. Jeżeli po dostarczeniu jednostki kupujący stwierdzi brak niektórych części, możliwe jest domaganie się zwrotu pieniędzy lub wymiany uszkodzonej części, ponieważ w firmie spedycyjnej Transporting Wheels jesteśmy jedynym takim podmiotem w Unii Europejskiej oferującym w standardzie ubezpieczenie na wszelkie uszkodzenia pojazdu/maszyny powstałe w czasie transportu.

Wilbert Wester - Właściciel Transporting Wheels (Holandia)