How can we help you?

Site is offline. Click here for more info.

Hoe wordt de reactietijd berekend?

De reactietijd van een verkoper wordt berekend aan de hand van een gemiddelde van de snelste 90% van de reactietijden van e-mailberichten die in de 180 dagen voorafgaand aan het laatste e-mailbericht zijn ontvangen. Als het bijvoorbeeld 10 augustus is en het laatste e-mailbericht dat een verkoper heeft ontvangen was op 1 augustus, dan is de reactietijd van een verkoper gebaseerd op berichten die hij heeft ontvangen in de 180 dagen voorafgaand aan 1 augustus.

Als een verkoper minder dan tien e-mailberichten heeft ontvangen in dat tijdsbestek, is zijn reactietijd gebaseerd op het gemiddelde van de laatste tien ontvangen berichten. Als een verkoper minder dan tien e-mailberichten heeft ontvangen, is zijn reactietijd gebaseerd op een gemiddelde van alle ooit ontvangen berichten.