How can we help you?

Site is offline. Click here for more info.

Kako se izračunava vrijeme za odgovor?

Prodavačevo vrijeme za odgovor izračunava se uporabom prosjeka od 90% najbržih vremena za odgovor e-poštom na poruke primljene u razdoblju od 180 dana prije najnovije poruke e-pošte. Primjerice, ako je 10. kolovoz, a najnovija poruka e-pošte koju je prodavač primio je bila 1. kolovoza, prodavačevo vrijeme za odgovor utemeljeno je na porukama koje je primio u razdoblju od 180 dana prije 1. kolovoza.

Ako je prodavač primio manje od deset poruka e-pošte u tom vremenskom razdoblju, njegovo vrijeme za odgovor utemeljeno je na prosjeku zadnjih deset primljenih poruka. Ako je prodavač primio ukupno manje od deset poruka e-pošte, njegovo vrijeme za odgovor utemeljeno je na prosjeku svih ikada primljenih poruka.