How can we help you?

Site is offline. Click here for more info.

Pravila o sadržaju

SLIKE

Slike u ponudi moraju jasno pokazivati što je za prodaju.

Što nije dozvoljeno na slikama:
1. Samo tekst
2. Okviri u boji

Ono što toplo preporučamo da se ne uključuje u slike kako bi se dobilo više pregleda:
1. Slike sa burza
2. Vodeni žigovi
3. URL-ovi za druge stranice
4. Kontakt podaci

OPIS

Stavite jasne opise ponuda, uključujući i tehničke specifikacije i relevantne informacije.

Što nije dozvoljeno u opisima:
1. Poveznice za druge mrežne stranice
2. Kontakt podaci
3. Marketinške poruke: Oglašivačke usluge ili kompanije namjesto stvarnih ponuda.

CIJENE

Cijene moraju biti realistične (prema tržišnoj vrijednosti)
Oglasi koji uključuju cijenu privlače više kupaca.

ZABRANJENI OGLASI

1. Duplikati. Ponude na Tradusu mogu se objaviti jednom.
2. Vozila ili strojevi koji su već prodani ili rezervirani.
3. Vozila ili strojevi za rezervne dijelove mogu se objavljivati samo u kategoriji rezervnih dijelova.
4. Stavke koje još uvijek nisu na prodaju.