How can we help you?

Site is offline. Click here for more info.

Кои съобщения са включени във времето ми за отговор?

Времето за отговор се изчислява въз основа на отговорите по имейл само на имейл съобщения. То не включва съобщения, които продавачите получават по телефона или чрез WhatsApp.