How can we help you?

Site is offline. Click here for more info.

Как се изчислява времето за отговор?

Времето за отговор на продавача се изчислява, като се използва средната стойност от най-бързите 90% времена за отговор на съобщения, получени в рамките на 180 дни преди последното имейл съобщение. Например, ако е 10 август и последното имейл съобщение, което продавачът е получил, е на 1 август, времето за отговор на продавача се основава на съобщенията, получени в рамките на 180 дни преди 1 август.

Ако продавачът е получил по-малко от десет имейл съобщения в този период от време, времето му за отговор се базира на средната стойност от последните десет получени съобщения. Ако продавачът е получил общо по-малко от десет имейл съобщения, времето му за отговор се базира на средната стойност за всички получени съобщения.