How can we help you?

Site is offline. Click here for more info.

правилата за съдържанието

СНИМКИ

Офертата на снимките трябва ясно да показва какво се продава.

Какво не е позволено на снимките:
1. Само текст
2. Цветни рамки

Силно препоръчваме да не включвате в снимките, за да получите повече прегледи:
1. Снимки на складови наличности
2. Водни знаци
3. URL адреси към други сайтове
4. Данни за контакт

ОПИСАНИЕ

Използвайте ясни описания за офертите, включително техническите спецификации и съответната информация.

Какво не е позволено в описанията:
1. Връзки към други уебсайтове
2. Данни за контакт
3. Маркетингови съобщения: Рекламиране на услуги или компании вместо действителни оферти.

ЦЕНИ

Цените трябва да бъдат реалистични (според пазарната стойност)
Рекламите, които включват цена, привличат повече купувачи.


ЗАБРАНЕНИ РЕКЛАМИ

1. Дублиращи се. Офертите могат да бъдат публикувани само веднъж в Tradus.
2. Превозни средства или машини, които вече са продадени или резервирани.
3. Превозни средства или машини за резервни части могат да се публикуват само в категорията резервни части.
4. Артикули, които все още не са за продажба.